Partnerzy

ESRI Polska

Firma Esri Polska jest jedynym autoryzowanym polskim dystrybutorem oprogramowania Esri Inc., USA – światowego lidera w tworzeniu oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS).


PRCH

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) to największa w Polsce organizacja skupiająca firmy związane z branżą centrów oraz ulic handlowych. PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży nieruchomości handlowych. Polska Rada Centrów Handlowych jest narodowym partnerem International Council of Shopping Centers (ICSC) i działa na terenie Polski od 2003 roku.


Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej tworzy 14 jednostek organizacyjnych reprezentujących najważniejsze nurty badawcze z zakresu nauk o Ziemi i gospodarki przestrzennej. Dynamicznie rozwijającą się dziedziną badań prowadzonych na Wydziale są Systemy Informacji Przestrzennej.


Geoinformatyka na UMCS

W roku akademickim 2013/2014 został uruchomiony na UMCS nowy kierunek dziennych studiów licencjackich – Geoinformatyka. Jest to pierwszy w Polsce kierunek łączący wiedzę z zakresu geografii, informatyki oraz Systemów Informacji Przestrzennej, na którym szczególny nacisk został położony na zagadnienie praktycznych zastosowań zdobywanej wiedzy w różnych dziedzinach życia.


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest wieloprofilową uczelnią, w której integrują się nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Wysoki poziom kształcenia zapewnia doświadczona kadra nauczycieli akademickich oraz nowoczesna baza dydaktyczna i naukowo-badawcza.


GIS w Praktyce

UMCS prowadzi również studia podyplomowe dla absolwentów rożnych kierunków nauk o Ziemi (i nie tylko). Są dedykowane dla absolwentów kierunków przyrodniczych, humanistycznych, technicznych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników małych i średnich firm, w których GIS staje się narzędziem pracy.


Fundacja Centrum Geohistorii

Fundacja Centrum Geohistorii koncentruje swoją działalność wokół integracji środowisk historyków, geografów, archeologów i kartografów wykorzystujących technologie geoinformacyjne. Celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego Polski i Europy ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa historycznego i archeologicznego.